VvSL | Studiekeuzespecial 2020-2021

Studiesucces en tussenjaar: kansen en gevaar Een goed gefundeerde studiekeuze maken vergt veel tijd. En om succesvol te kunnen studeren in het hoger onderwijs heb je nog meer nodig dan alleen goede cijfers. Een tussenjaar biedt kansen om verschillende benodigdheden voor studiesucces te verzamelen of te versterken. Hieraan zijn natuurlijk risico’s verbonden. Maar meteen doorstuderen na je eindexamen geeft ook geen garantie voor succes. Bij beide helpt een goede voorbereiding. ‘ Bezint eer ge begint ’ is een ouderwets gezegde dat nog steeds ellende kan voorkomen. Weinig doordacht aan een tussenjaar beginnen is niet verstandig. Maar het is ook niet slim om te gaan studeren zonder na te denken over de vraag, of jij je daarop zo goed mogelijk hebt voorbereid. Een studie in het hoger onderwijs succesvol doorlopen is niet makkelijk. Ongeveer een kwart van de universitaire studenten is na vijf jaar nog geen master. En in het hoger beroepsonderwijs heeft ongeveer de helft van alle studenten na vijf jaar nog geen diploma. Bijna een op de drie eerstejaars stopt binnen enkele maanden met de studie waar hij zelf voor koos. Gevolg: de rest van dat jaar een vraagteken: gamen, werken, op de bank hangen, een nieuwe studie zoeken…? Stoppen met een studie levert naast financiële vaak ook emotionele schade op, merkte ik aan jongeren, die naar mijn coachpraktijk kwamen. De meesten van hen liepen een deuk in hun zelfvertrouwen op, omdat zij - om welke reden dan ook – hun studie niet succesvol konden afronden. Een tussenjaar levert niet automatisch minder kans op studie- uitval op. Uit cijfers van het Ministerie van Onderwijs blijkt dat studenten, die voor een tussenjaar hadden gekozen, gemiddeld ongeveer even lang over hun studie doen en ongeveer even vaak switchen en uitvallen als degenen, die meteen doorstudeerden na hun eindexamen. Maar die cijfers laten niet zien hoe het op de middelbare school met hen ging. En ook is niet gekeken naar de wijze waarop dat tussenjaar was ingevuld. Hiernaar zijn nog weinig wetenschappelijke onderzoeken verricht. Maar ook als hier wel veel over bekend zou zijn, geeft dat geen antwoord op de vraag, wat voor jou persoonlijk het best is: meteen doorstuderen of een tussenjaar? En geen antwoord op de vraag, hoe jij een eventueel tussenjaar het best zou kunnen invullen. In de nieuwe digitale gids Studiesucces en tussenjaar: kansen en gevaar beschrijf ik, hoe een tussenjaar kansen biedt om de volgende benodigdheden voor succesvol studeren in het hoger onderwijs te verzamelen of versterken: 1. motivatie om te studeren; 2. goed gefundeerde studiekeuze; 3. discipline en doorzettingsvermogen; 4. zelfstandigheid; 5. studievaardigheden; 6. goede psychische gezondheid; 7. geld. Risico’s van een tussenjaar zijn onder meer, dat je deze periode te weinig zinvol invult, zodat je hierna nog steeds niet weet, wat je wilt studeren, of alsnog een niet goed gefundeerde studiekeuze maakt. Een goede voorbereiding kan helpen deze risico’s te beperken en een tussenjaar zo in te vullen, dat dit jouw kans op studiesucces vergroot. Overzichten van mogelijkheden, tips en bovengenoemde gids zijn te vinden op www.tussenjaarkenniscentrum.nl Daniëlle Vogels Daniëlle Vogels is jongerencoach gespecialiseerd in studiekeuzebegeleiding en oprichter van het TussenjaarKenniscentrum, een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Tussenjaar kan de kans op studiesucces vergroten Studiekeuzespecial 2020/2021 23

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI3ODc=