VvSL | Studiekeuzespecial 2020-2021

Antwoord: Nee. Volgens de Wet op het hoger onderwijs mag het niet en voormalig minister Bussemaker heeft de instellingen hier ook nog eens op gewezen in een brief die ze op 16 november 2016 aan alle instellingen heeft gestuurd. Als er wel geld wordt gevraagd, kun je de instelling wijzen op artikel 7.50 uit de Wet op het hoger onderwijs. Mocht je echt niet mee kunnen doen aan de selectie of matchingsactiviteit als je weigert te betalen, betaal dan, maar vraag bij je decaan om de voorbeeldbrief waarmee je bezwaar kunt maken en waarmee je het geld terug kunt vragen. Vraag: Ben ik verplicht een financiële bijdrage voor de decentrale selectie of de matchingsactiviteit te betalen, als de instelling waar ik wil gaan studeren, daarom vraagt? DEFICIËNT, WAT NU? Je hebt een leuke studie gevonden, maar nu zie je dat je niet het juiste profiel en/of het juiste vak in het vrije deel hebt gekozen. Ofwel: je bent deficiënt. Er zijn maar enkele studies waar je kunt starten met een deficiëntie. Voor bijna alle studies, ongeacht of er sprake is van decentrale selectie, geldt dat je voor de start van de opleiding de deficiëntie moet hebben weggewerkt. Dat kan in een tussenjaar of in de zomervakantie, nog voor de start van de studie. Zo kun je een deficiëntie wegwerken: | je schrijft je in bij een vavo (volwassenenonderwijs) om een deelcertificaat te halen voor het ontbrekende vak. | je bereidt jezelf voor door middel van zelfstudie of afstandsonderwijs (LOI, NHA, NTI) en doet staatsexamen in het ontbrekende vak. Meld je aan voor het staatsexamen vóór 1 januari via www.duo.nl. | je schrijft je in bij de centrale commissie-voortentamens (CCVX) via www.ccvx.nl en zoekt een instituut dat je kan voorbereiden op het examen of je bereidt je voor via zelfstudie (zie voor meer informatie elders op deze pagina). | hogescholen en universiteiten bieden soms (zomer-)cursussen aan om die deficiëntie weg te werken, zodat je aan het begin van het studiejaar op niveau aan je studie kunt beginnen. Centrale commissie-voortentamens (CCVX) De centrale commissie-voortentamens is een samenwerkingsverband van de Nederlandse universiteiten. Er zijn vier commissies, namelijk voor biologie (CCVB), natuurkunde (CCVN) scheikunde (CCVS) en wiskunde (CCVW). Samen heten ze CCVX. In het algemeen toetst de CCVX de kennis van een kandidaat met een schriftelijk examen dat afgelegd moet worden, voordat hij met de studie mag beginnen. Daarom wordt dit examen voortentamen genoemd. Als je deelneemt aan decentrale selectie, kan het zijn, dat de betreffende opleiding eist, dat het voortentamen is afgelegd voordat je je inschrijft voor de decentrale selectie. Per vak kan het voortentamen driemaal per jaar worden afgelegd (eind november/december, eind april en eind juli). Het bevat geen practicum. Wel maakt de gehele leerstof van het vwo deel uit van het tentamen, dus zowel de onderwerpen van het schoolexamen als de onderwerpen van het centraal examen. Aanmelden voor het tentamen kan tot 10 dagen voor het betreffende tentamen. De kosten bedragen circa € 100. Eén van de instituten die training verzorgt ter voorbereiding op de CCVX-tentamens, is Boswell-Bèta in Utrecht. De docenten daarvan nemen zelf de zogenaamde James Boswellexamens af, die dezelfde status hebben, maar niet door alle opleidingen geaccepteerd worden. Informeer dit vooraf. Een ander instituut dat trainingen verzorgt voor de CCVX- tentamens, is Wismon in Utrecht en Amsterdam. Ook om deficiënties voor hbo-opleidingen weg te werken bieden Boswell-Bèta en Wismon cursussen aan, die met een examen worden afgesloten. Informeer vooraf bij de opleiding van je keuze of een Boswell-Bèta- of Wismon-certificaat geaccepteerd wordt. Zie voor meer informatie: www.ccvx.nl , www.boswell-beta.nl en www.wismon.nl . 22

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI3ODc=