VvSL | DecaZine 29

Wat Verder Ter Tafel Komt Naweeën van Maastricht Drie jaar nadat schoolexamenperikelen in Maastricht zorgden voor enige consternatie is het Eindexamenbesluit VO in die zin gewijzigd dat in een aantal artikelen de regels m.b.t. het schoolexamen zijn aangepast en verduidelijkt. Ook de rol van de examensecretaris is explicieter beschreven en er is een examencommissie aan toegevoegd. Doel is de organisatie van het schoolexamen op alle scholen steviger te maken, waardoor het gelijkwaardig aan het centraal examen wordt beschouwd en behandeld en de kwaliteit van de schoolexaminering beter geborgd wordt. Te vaak wordt nog gezegd dat in een vak, dat wordt afgesloten met een schoolexamen, geen eindexamen afgelegd hoeft te worden. Niets is minder waar. En voor de vakken die wel een centraal examen kennen, geldt dat het schoolexamen de helft van het eindcijfer bepaalt. Een deel van het eindexamen dus, waar niet te gemakkelijk mee om gegaan mag worden. 28 april is de wijziging van het Eindexamenbesluit VO gepubliceerd (Staatsblad 206, jaargang 2021  tinyurl.com/szx74pt6) . Het wordt van kracht met ingang van schooljaar 2021-2022. 42

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI3ODc=