VvSL | DecaZine 29

aangeboden en irrelevante informatie had uitgefilterd. Die had bijvoorbeeld eerst een aantal studierichtingen kunnen wegstrepen en daarna pas de verdieping zoeken in een paar opleidingen .” Naast het feit dat jongeren met ASS vaak een meer detailgerichte informatieverwerking hebben, kunnen ze ook moeite hebben met het stellen en overzien van langetermijndoelen. Het feit dat ze in meer of mindere mate een beperkt inlevingsvermogen en vaker een overbelast werkgeheugen hebben, maakt dat we als loopbaanbegeleiders andere tools kunnen en moeten gebruiken om die jongere een stap vooruit te helpen in zijn loopbaankeuze. Zelf heb ik als decaan eens een gesprek gevoerd met een leerling, die maar één opleiding voor ogen had. Hij wilde zich niet meer openstellen voor mogelijk andere passende opleidingen, terwijl er twijfels waren over de geschiktheid van zijn studiekeuze. Alleen al het feit dat hij op een lesdag vier uur moest reizen of op kamers moest gaan... Een stap die voor hem direct na de middelbare school wel erg groot zou zijn. Het was voor deze jongen moeilijk om breder te kijken. De open vragen die ik stelde om hem verder te laten kijken, werkten averechts en boos liep hij uiteindelijk weg uit het gesprek. Bij nader inzien zou het deze leerling misschien geholpen hebben, als ik de veranderingen, die gepaard zouden gaan met deze grote stap, (visueel) in beeld had gebracht en die stap in kleinere stukjes had opgedeeld. Van Daphne Wiersema begrijp ik dat dit ook tijdens de interviews voor de handreiking naar voren kwam: “ Jongeren met ASS sluiten het loopbaanproces vaak al heel snel af, terwijl je als decaan of loopbaanbegeleider zou willen zien dat de leerling start met een brede verkenning van wie hij is, wat hij wil en wat bij hem past. Het kost moeite deze leerlingen in een onderzoekende stand te krijgen .” Waar we bij loopbaanbegeleiding meestal streven naar het stellen van zoveel mogelijk open vragen om de leerling aan het denken te zetten, werkt het voor jongeren met ASS juist beter de makkelijkere (gesloten) vragen eerst te stellen en de meer reflectieve vragen te bewaren voor later in het gesprek. Eerst een vraag als ‘ Waar heb je informatie over gevonden?’ , dan ‘ Wat heb je geleerd?’ Wiersema : “ Een leerling met ASS vindt het vaak moeilijk de vertaalslag te maken “… vormgeven en structureren van het pad dat bewandeld moet worden.” 32

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI3ODc=