VvSL | DecaZine 29

kampt. Dat begint er al mee dat de meeste Caribische studenten voor hun vervolgopleiding ver van huis móeten gaan, omdat die dicht bij huis niet beschikbaar is. Bij ‘gewone’, Nederlandse studenten is ver weg van het eigen gezin studeren normaliter een bewuste, eigen keuze. Daardoor treedt er een selectie op: alleen degenen die het leuk vinden en het aankunnen, gaan ver weg studeren. En Nederland, waar de meeste Caribische studenten gaan studeren, is nou net qua cultuur, klimaat, taal, samenleving, onderwijsbenadering en veel praktische zaken heel anders dan de Cariben. De problematiek is extreem weerbarstig en complex. Studenten kampen met meervoudige achterstanden en staan daarbij vaak onder erg hoge druk (studiedruk, druk van thuisfront, niet willen/mogen falen, studieschulden). De problemen laten zich het beste vangen in de driehoek thuis/cultuur, school/ onderwijs en studiekeuze. | Thuis: - vaak sociaaleconomische problemen (armoede, achterstanden); - vaak een sterk beschermende cultuur en relatief weinig aandacht voor opgroeien tot zelfstandige en assertieve individuen. De cultuur in Nederland is vrijwel het tegenovergestelde daarvan, met als gevolg een grote cultuurschok; - thuis en op straat is Nederlands zelden de voertaal, waardoor de beheersing van de Nederlandse taal vaak niet op het niveau is dat nodig is voor vervolgonderwijs in het Nederlands. | School - de basiskwaliteit van het onderwijs in de Cariben is redelijk op orde, maar aandacht voor leerresultaten die niet direct geëxamineerd worden, maar wel van belang zijn voor een soepele overstap naar het vervolgonderwijs, schiet nog vaak tekort. Denk dan aan voldoende taalvaardigheid voor een vervolgstudie, toereikende studievaardigheden (‘leren leren’) en het talent in een nieuwe omgeving zelfstandig te wonen TAAL EN STUDIESUCCES Papiaments is veruit de meest gebezigde volkstaal op de Benedenwindse eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao). Thuis en op straat is Nederlands zelden (minder dan 10%) de voertaal, waardoor de beheersing van de Nederlandse taal vaak niet op het niveau is dat nodig is voor vervolgonderwijs in het Nederlands. Het primair onderwijs kent vooral het Papiaments of Engels naast Nederlands als instructietaal. Het is dan ook niet vreemd dat de taal een van de belangrijkste oorzaken is van het beperkte studiesucces van de Caribische studenten in Nederland. Voorkeur voor status gevende studies zoals rechtsgeleerdheid en geneeskunde DecaZine 29 juni 2021 13

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI3ODc=